consent-overlay-content

Pravne Informacije

Layher d.o.o. 
Batajnički Drum 289b
11186 Belgrade 85
Srbija
Tel.: +381 11 212 96 88
Fax: +381 11 313 35 83
Mail: info@layher.rs

Pravne informacije

Sadržaj ovog web sajta pripremljen je sa najvećom pažnjom. Ipak, Layher d.o.o. ne priznaje potpunu odgovornost za tačnost, potpunost i blagovremenost sadržaja koji pruža. Sadržaj ovog sajta može se upotrebiti na sopstveni rizik korisnika. Sadržaj koji se pripisuje određenom autoru odražava stavove tog autora, a ne nužno stavove pružaoca usluge.


Linkovi

Povezani sajtovi su u nadležnosti odgovarajućeg pružaoca usluge. Layher d.o.o. nema uticaja niti prisvaja tekući ili budući sadržaj povezanih sajtova.


Autorska prava

Autorska prava objavljenog sadržaja pripadaju Layher d.o.o. Sadržaj može - čak i delimično - da se koristi samo ako se poziva na izvor Layher d.o.o. uz pismeno odobrenje Layher d.o.o.


Zaštita podataka

Posetom ovog sajta, pristupne informacije mogu biti sačuvane, na primer kroz Google analitiku. Informacije su anonimne i koriste se u statističke svrhe. Prikupljeni podaci neće biti objavljeni trećim licima.